Programari maliciós - Programari nociu / Malware

  • *Glossari
  • M
  • P

Descripció:

De l'anglès "malicious software". Programari o arxiu nociu per a l'ordinador que abasta des d'infeccions amb virus, cucs o troians fins a programari espia i xarxes de bots.

El programari maliciós intenta aconseguir objectius com: danyar o espatllar un sistema informàtic; recollir informació sobre usuaris o sobre l'ordinador en si; recollir informació sobre les infraestructures TIC d'una organització; aprofitar els recursos informàtics en benefici d'un altri; exhibir publicitat no desitjada...