Confidencialitat / Confidentiality

  • *Glossari
  • C

Descripció:

Una de les cinc propietats dels actius, juntament amb la disponibilitat, la integritat, l'autenticitat i la traçabilitat. Consisteix en el fet que la informació ni es posa a disposició, ni es revela a individus, entitats o processos no autoritzats. 

Exemple:

La nostra bústia de correu a la UB és confidencial; ningú més no té accés a la nostra correspondència.