Enginyeria social / Social engineering

  • *Glossari
  • E
  • S

Descripció:

L'obtenció d'informació confidencial manipulant els seus usuaris legítims, sigui utilitzant el telèfon, Internet o el tracte personal.

Es considera que els usuaris són l'esglaó més feble dintre dels esquemes de seguretat, més encara que les possibles vulnerabilitats d'un ordinador, i un enginyer social pot aconseguir que les seves víctimes arribin a fer coses fora de la llei.

Exemples: 

  • És típic la revelació de la nostra contrasenya a un desconegut amistós que ens dóna conversa.
  • O la revelació de les nostres dades bancàries responent a un correu que pretén haver estat enviat per la nostra entitat bancària (phishing).
  • I un de molt tradicional, les enquestes telefòniques que acaben demanant-nos el nostre DNI "per demostrar la veracitat de l'enquesta al meu cap".