Línia de telefonia fixa

  • *Servei
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC
  • Telefonia

Descripció:

Des de l'Àrea TIC gestionem les diferents sol·licituds de línies de telefonia fixa corporativa (línia Ibercom) d'alta, baixa i trasllat de línies.

La creació d’una sol·licitud no implica necessàriament la seva realització; en cas de trobar qualsevol problema, s’informarà al sol·licitant.

 

Servei
Com demanar-lo

Alta o trasllat d'una línia corporativa fixa en una dependència amb infraestructura de cablatge estructurat 

Alta o trasllat d'una línia corporativa fixa en una dependència amb cablatge no estructurat 

Descarrega el següent formulari

Baixa de línia corporativa fixa

Descarrega el següent formulari

Alta o trasllat de punts dobles: línia de dades i línia de veu (roseta doble)

Connexió doble: ordinador + telèfon

Obre tiquet Punt de connexió / Xarxa cablejada

 

Múltiples punts de veu i dades

Fes sol·licitud 

 Aquesta sol·licitud s'ha d'estudiar de manera particular

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.