Tarifes

L'Àrea TIC tarifa alguns dels seus serveis.

Tots els imports, inclosos els anteriors, se’ls hi ha d’afegir el % d’IVA vigent quan es facturi a entitats del Grup UB i usuaris externs.

Quan s’efectuïn gestions de subcontractació o de compra d’equipaments es carregarà a l’import total de la despesa un 8%.

              

 Les tarifes s'aproven pel Consell Social de la Universitat. En aquesta pàgina publiquem les referents a l'Àrea TIC i intentem mantenir-les actualitzades. Per a més informació, consulta la pàgina on es publiquen les tarifes dels serveis UB aprovades pel Consell Social.

 1. Publicació de dominis en el DNS Corporatiu de la UB (ub.edu) 
  1. Entrada en el DNS per adreces IP de la UB: 0,00 €
  2. Entrada en el DNS per adreces IP externes: 39,52 € (el cost és anual)
 2. Serveis d’enginyeria: Sota pressupost 
 3. Suport actes: Sota pressupost 

 1. Connexió a xarxa informàtica 
  1. Nou punt de connexió a paret i alta servei xarxa: 307,60 €
  2. Nou punt de connexió a paret i trasllat de servei xarxa des d'altre punt: 262,23 €
  3. Alta servei xarxa a punt de paret existent:  45,36 €
  4. Canvi de servei de xarxa d'un punt de paret a un altre: 0,00 € 
  5. Punt d’accés a la xarxa wifi UB (no inclou ajuts d’obra): Sota pressupost 
 2. Connexió a xarxa telefònica corporativa (només en sistemes amb cablatge estructurat) 
  1. Nou punt de connexió a paret i alta servei de veu (nou o trasllat): 288,84 € 
  2. Alta servei de veu d’un punt a altre: 26,61 €
  3. Canvi de servei de veu d’un punt a un altre: 26,61 €
  4. Nou punt doble a paret (2 punts exactament al mateix lloc): 374,85 €

 1. Telefonia corporativa UB 
  1. Alta línia UB Analògica/Digital sense IVA: 121,74 €
  2. Alta línia Grup UB Analògica/Digital sense IVA: 151,77 €
  3. Tarifa mensual línia UB sense IVA: 5,15 €
  4. Tarifa mensual línia Grup UB sense IVA: 7,58 € 
  5. Canvi línia analògica a digital UB sense IVA: 81,16 €
  6. Canvi línia analògica a digital Grup UB sense IVA: 101,18 € 
  7. Canvi línia digital a analògica UB sense IVA: 81,16 € 
  8. Canvi línia digital a analògica Grup UB sense IVA: 101,18 € 
  9. Aparell telefònic normal sense IVA: 18,15 € 

 

Imputació de la part proporcional: En els imports del servei se’ls hi ha d’afegir sempre el % d’IVA vigent (segons siguin usuaris de la UB, usuaris del Grup UB o usuaris externs). 

A tots els imports de telefonia corporativa, inclosos els anteriors, se’ls hi ha d’afegir el % d’IVA vigent quan es facturi a entitats del Grup UB i empreses externes.