Telefonia fixa

Des de l'Àrea TIC gestionem la instal·lació de línies de telèfon, així com l'alta, trasllat i  baixa de l'aparell i la configuració de les diferents prestacions.

ATENCIÓ: Aquest servei està en procés de renovació. Consulta la notícia "Renovació de la telefonia fixa corporativa de la UB" per saber-ne més.

Quan es demana un alta o un trasllat d'una línia telefònica, el primer que cal comprovar es si  l'ubicació física disposa de cablatge estructurat o no perquè el procediment de sol·licitud és diferent.

Per tal de simplificar els procediments i abaratir els costos d'instal·lació es preveu la possibilitat de demanar la instal·lació d'un punt doble de veu/dades en cas de necessitar connexió per un equip i línia de telèfon.

En els casos de petites obres i remodelacions on s'hagin d'instal·lar diversos serveis de veu (línies de telèfon) /o dades (ordinadors),  es recomana obrir un tiquet de consulta,  per tal de preparar una actuació conjunta que sempre ha de resultar més econòmica i eficient.

Hi ha una sèrie de prestacions o faciilitats que pots fer servir directament si disposes d'un telèfon fixe corporatiu com pot ser: una trucada en espera, multiconferència. Pots consultar-les en aquesta guia on t'explica quines són i el procediment per fer-les servir.

Hi ha una sèrie de prestacions que has de sol·licitar-nos per activar-les o modificar-les:

  • Crear un grup de captura: permet recollir una trucada que estigui sonant en una altra extensió.
  • Desviament de trucada.
  • Categoria de sortida: definir el tipus de trucada que pot fer cada extensió (consulta l'ajuda següent)
  • Servei de missatgeria vocal (MIVO)
  • Un supletori

 

Pots demanar-les a través d'una sol·licitud

Aquestes són les diferents categories de l'extensió per poder definir el tipus de trucada que fa una extensió.

Pots sol·licitar un canvi de categoria.

 

Categoria
Funció
Xarxa

Només es pot trucar a d'altres extensions de la xarxa corporativa fixa

Provincial

Trucades restringides a la província de Barcelona

Provincial amb trucada en espera

Trucades restringides a la província de Barcelona amb facilitat de trucada en espera

Provincial no mòbils
Trucades a la província de Barcelona sense accés a mòbils
Catalunya
Trucades restringides a Catalunya
Nacional
Trucades restringides a l'Estat Espanyol
Nacional amb trucada en espera
Trucades restringides a l'Estat Espanyol amb facilitat de trucada en espera
Internacional
Sense cap tipus de restricció
Xarxa corporativa i mòbils corporatius
Només es pot trucar a extensions de la xarxa corporativa fixa i a  mòbils corporatius UB

 

Per sol·licitar material telefònic emplena el següent formulari i envia'l com un adjunt al compte telefon@ub.edu.

El servei de Telefonia de l'Àrea TIC no tramita la compra de cable de telèfon.

 

 

 

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: