Gestió econòmica i financera (Atenea Ecofin)

  • *Servei
  • Econòmic-financera
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Atenea-Ecofin és l'aplicació q engloba un conjunt de funcionalitats q s’utilitzen per gestionar la Comptabilitat pressupostària (despeses i ingressos), la Comptabilitat  Analítica, Financera,  la Tresoreria, temes fiscals, els proveïdors, els clients, les compres, els projectes i els actius.

Les funcionalitats estan restringides, per permisos de rols i de Centres Gestors q s’assignen a cada usuari.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.