Nom de domini web

 • *Servei
 • Publicació web
 • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC
 • Xarxa

Descripció:

Els dominis d'Internet són noms de servidors que poden ser fàcilment recordats i ajuden l'usuari a trobar el lloc web i els seus serveis associats.  A través del DNS (Domain Name Server) es registra l'adreça IP on es troba el servidor i s'estableix la relació amb el seu domini.

Per demanar un domini web:

 • Cal detallar els motius pels qual es sol·licita un domini web.
 • Proposa un nom (*) de domini seguint l'estructura nom.ub.edu, nom.nom.ub.edu .
 • El responsable del domini és el peticionari, qui és també responsable de comunicar la baixa en cas de desús.
 • En funció si la IP és interna o externa:
 
Si la IP és interna
Si la IP és externa (aquest servei té un cost associat)

DADES DEL SERVIDOR

 • IP
 • Ubicació física: servei, departament, unitat ...
 • Sistema operatiu i versió

DADES DE L'EMPRESA

 • IP
 • Nom de l'empresa d'allotjament
 • Enllaç de la política de privacitat de l'empresa
 • Indicar si es tractaran dades personals i quines ( ). En cas afirmatiu caldrà facilitar el contracte fet amb l'empresa o licitació.

 

  En cas de dubte sobre què és una dada personal, consulta el següent enllaç.

 

 El registre d’una IP externa al DNS té associat un cost. Consulta: https://www.ub.edu/portal/web/iub/tarifes

 S’ha de tenir en compte que l’empresa externa ha de tenir una política de privacitat prou robusta per a poder tractar les dades personals. Per tant, si no té una política de privacitat i no té una certificació de Seguretat (ENS  o ISO27001) no es procedirà al registre del domini demanat.

 Un cop examinada la documentació, l'Oficina de Protecció de Dades de la UB podrà sol·licitar formalitzar l’acord d’encàrrec de tractament i, quan correspongui, les clàusules contractuals tipus. 

 

(*) El nom de domini sol·licitat:

 • No pot contenir lletres accentuades
 • Els caràcters han de ser lletres, dígits i el guió; no pot contenir els caràcters ç, ñ, l·,"_"
 • No pot contenir signes de puntuació
 • Ha de començar amb una lletra i ha d'acabar amb una lletra o un dígit

 

Recomanem:

 • No fer servir noms llargs
 • Separar paraules amb guió "-"
 • Fer servir les minúscules
 • No fer servir articles o preposicions

Més informació sobre la normativa de dominis.

 

  Si necessites un servei d'hostatgeria web i es vol un nom de domini vinculat a aquest espai, no cal fer aquesta petició, ho pots fer directament en la mateixa sol·licitud d'hostatgeria web.

 En cas que es detecti alguna mala pràctica o ús injustificat amb la finalitat de la recerca, cultura, docència i gestió de la UB, es procedirà a revocar el domini.

 


 • Font:
  La petició l'ha de fer el responsable de la unitat o departament.
 • Llicència:
  Obre tiquet DominisEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.