Registrar un equip a la xarxa fixa

 • *Servei
 • *Sol·licitud ATIC
 • Infraestructura i equipament
 • Xarxa

Descripció:

Per poder obtenir accés a la xarxa fixa i poder navegar per Internet o accedir a serveis de la Universitat, cal tenir registrat l'equip en el servei de DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol) de la UB.

  Ens cal la següent informació per poder registrar l'equip: 

 • Etiqueta PAU en cas de que es tracti d'un equip inventariat UB.
 • Adreça MAC (MAC Address) del teu equip.
 • Saber si l'equip és un portàtil.
 • Etiqueta del punt de connexió (número de roseta) en els cas d’equips de sobretaula de la UB.

 

Una vegada registrada la MAC, per connectar-te a la xarxa només caldrà configurar (en cas de no tenir-ho per defecte) el servei DHCP.

 


 • Font:
  En cas d'equips no UB, només es donarà accés a la xarxa i cap altre servei. Aquesta petició l’ha de fer un usuari PAS o PDI
 • Llicència:
  Cal que obris un tiquet de sol·licitudEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.