Registrar un equip a la xarxa fixa

  • *Servei
  • Infraestructura i equipament
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC
  • Xarxa

Descripció:

Per poder obtenir accés a la xarxa fixa i poder navegar per Internet o accedir a serveis de la Universitat, cal tenir registrat l'equip UB en el servei de DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol) de la UB.

  Ens cal la següent informació per poder registrar l'equip: 

  • Etiqueta PAU en cas de que es tracti d'un equip inventariat UB.
  • Adreça MAC (MAC Address) del teu equip.
  • Saber si l'equip és un portàtil.
  • Etiqueta del punt de connexió (número de roseta) en els cas d’equips de sobretaula de la UB.

 

Una vegada registrada la MAC, per connectar-te a la xarxa només caldrà configurar (en cas de no tenir-ho per defecte) el servei DHCP.

  Si no teniu etiqueta PAU o sou un convidat, podeu fer servir l’Autoregistre d’un dispositiu o d’un dispositiu convidat.

 

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.