Per cable

La finalitat d’aquest servei és connectar dispositius de manera estable i permanent a la xarxa de comunicacions de la UB.

Per poder accedir a la xarxa cablejada de la Universitat, un equip de treball UB ha d'estar connectat i registrat a la xarxa fixa. Per equips no UB, s'ha de fer el procés d'autoregistre (CAX).

 Per norma general, sempre que sigui possible i que el dispositiu amb què ens volem connectar a la xarxa ho permeti, s’ha d’utilitzar la xarxa per cable. Especialment, s’ha de fer en l’ús d’aplicacions institucionals, per accedir al servei de fitxers, per a reproduccions en continu (streaming) o la realització de videoconferències.

Per connectar dispositius de manera temporal, en espais comuns o amb necessitat de mobilitat, és recomanable usar la xarxa sense fils.

 

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne: