Per cable

Per connectar dispositius a la xarxa cablejada de comunicacions de la UB els equips han d’estar prèviament registrats.

   ► Equips corporatius  

   Els equips corporatius de la UB han d’estar registrats a la xarxa institucional de serveis.

Si disposes d'un nou equip corporatiu UB, caldrà que facis la petició d'alta de nou equip (etiquetatge) a través del PAU.

És important destacar que alguns serveis corporatius només són accessibles des de la xarxa institucional de serveis.  

Equips particulars o convidats

Tot i que la xarxa recomanada per als equips particulars o de convidats és la xarxa sense fils Eduroam o Wifi UB (amb credencials), un equip no UB podrà ser registrat a la xarxa cablejada de convidats, amb l’autorització pertinent i sempre amb la finalitat de docència, recerca o gestió relacionades amb la UB.  

Per registrar l’equip, cal connectar-lo a un punt de xarxa i s’accedirà al servei de Control d’Accés a la Xarxa (CAX).

 

Cerca:

 Si ets PTGAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: