Per cable

Per poder accedir a la xarxa de la Universitat, un equip ha d'estar:

  • connectat a la xarxa fixa
  • registrat a la xarxa fixa

 

Per poder connectar un equip a la xarxa per cable de la UB primer has de revisar que la teva unitat/servei disposi d’un punt de connexió lliure (roseta). Valora si també necessites connectar una línia de telèfon.

 Prèviament a fer una sol·licitud, et recomanem que consultis les condicions generals de la connexió a la xarxa informàtica de la Universitat.

Fes-nos la sol·licitud de  Punt de connexió a la xarxa fixa.

És convenient la integració dels cablatges de veu (telèfon) i dades sempre que això sigui possible.

En aquest sentit es demana, en els casos de petites obres i remodelacions on s'hagin d'instal·lar diversos serveis de tots dos sistemes, de no fer-los de forma separada ni amb fulls de sol·licitud individual sinó d'obrir un tiquet de consulta per tal de preparar una actuació conjunta que sempre ha de resultar més econòmica i eficient.

Per distingir un punt de connexió del que no ho és, donat que poden haver connexions d’audiovisuals, interfonia o d’altres sistemes que se semblin molt , els punts de connexió que instal·lem des de l’Àrea de Tecnologies tenen una etiqueta amb el format LNN (ARM) on L és una lletra, NN una seqüència de 2 números del 01 al 24 i ARM el codi alfanumèric del centre de distribució de cablatge de zona.

Exemples serien A02 (P1), B24 (ECO), I12 (Z3).

Aquesta  etiqueta te la demanarem en cas que necessitis que fem un trasllat del servei de xarxa o telefonia a un punt de connexió existent o una alta de servei sobre un punt existent.

- Imatge exemple de 2 punts de connexió (roseta) -

Cal tenir l'equip registrat per tenir connectivitat.

Un cop facilitada l'adreça MAC, hauràs d'esperar al voltant d'uns 15 minuts per rebre connectivitat.

Només caldrà configurar (en cas de no tenir-ho per defecte) el servei DHCP.

 

Cerca:

Catàleg de serveis i tràmits