Servei d'arxius (Arcàdia)

 • *Servei
 • Col·laboració i emmagatzematge
 • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

El servei d'arxius (Arcàdia) té com a finalitat emmagatzemar informació que no pugui compartir-se a llocs Sharepoint, com poden ser bases de dades i altres fitxers no ofimàtics.

Els usuaris que hi accedeixen ho fan a través de la unitat  "U" des del seu explorador de fitxers.

  Detalla quina és la teva petició:

 • Alta de nou espai. Caldrà que la persona responsable del servei/unitat faciliti la següent informació:
  • Nom del nou espai,
  • Persones que han d'accedir-hi
  • Permisos que han de tenir. Els permisos poden ser:
   • En mode lectura: no es pot modificar cap fitxer.
   • En mode escriptura: es poden crear, esborrar i modificar fitxers o carpetes.
  • Finalitat de l'espai
 • Modificació de permisos en el teu grup de treball: la persona responsable del servei/unitat ha d'indicar la ruta i permisos sol·licitats.
 • Recuperació de fitxers esborrats.

 


 • Font:
  Per a emmagatzemar i compartir informació amb fitxers ofimàtics, has de treballar amb SharePoint.
 • Llicència:
  Obre tiquet Servei de FitxersEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.