Carnet de la UB

El carnet de la Universitat de Barcelona, a més d’identificar-te com a membre de la comunitat universitària, incorpora múltiples funcions i et facilita l’accés a diversos serveis i avantatges, segons el col·lectiu al qual pertanys: alumnat, personal docent i investigador o personal d’administració i serveis.

La Universitat de Barcelona disposa de dos formats de carnet: el carnet digital —integrat a l’aplicació SocUB— i la targeta universitària intel·ligent, en suport físic. Els dos formats serveixen per identificar-se i accedir a serveis i avantatges.


Carnet digital, integrat a l’aplicació SocUB

carnet digital UB

El carnet digital, integrat a l’aplicació SocUB, ja està disponible per a:

  • Estudiants de la Universitat de Barcelona (matriculats en graus, màsters oficials i doctorats), de centres adscrits, de l’Escola d’Idiomes Moderns, d’Estudis Hispànics i de l’Institut de Formació Contínua IL3 (matriculats a postgraus propis amb títol UB).
  • Personal docent i investigador (PDI).
  • Personal d’administració i serveis (PAS).
  • Personal extern col·laborador.

Ben aviat estarà disponible també per a la resta d’estudiants i membres d’Alumni.

Consulta com pots obtenir el carnet digital segons el col·lectiu al qual pertanys:


Targeta universitària intel·ligent

CarnetUB

La targeta universitària intel·ligent (TUI) està disponible per a tots els col·lectius de la Universitat de Barcelona.

Si necessites el carnet en format de targeta, consulta el procediment segons el col·lectiu al qual pertanys:


  • © Universitat de Barcelona. Carnet de la UB
  • Contacte
  • Última actualització: 13-02-2022