Carnet de la UB

CarnetUB

El carnet de la Universitat de Barcelona és una targeta intel·ligent que, a més d’identificar-vos com a membre de la comunitat universitària, incorpora múltiples funcions i facilita l’accés a diversos serveis, segons el col·lectiu al qual pertanyeu: alumnat, personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS).

Videoguia: com se signa amb la targeta universitària

  • © Universitat de Barcelona. Carnet de la UB
  • Contacte