Carnet de la UB

El carnet de la Universitat de Barcelona, a més d’identificar-te com a membre de la comunitat universitària, incorpora múltiples funcions i et facilita l’accés a diversos serveis i avantatges, segons el col·lectiu al qual pertanys: alumnat, personal docent i investigador o personal d’administració i serveis.

La Universitat de Barcelona disposa de dos formats de carnet: el carnet digital —integrat en l’aplicació SocUB— i la targeta universitària intel·ligent, en suport físic. Els dos formats serveixen per identificar-se i accedir a serveis i avantatges.


Carnet digital, integrat en l’aplicació SocUB

carnet digital UB

El carnet digital, integrat en l’aplicació SocUB, ja està disponible per al col·lectiu d’estudiants de la Universitat de Barcelona i dels centres adscrits.

Ben aviat estarà disponible també per als col·lectius docent i investigador (PDI) i d’administració i serveis (PAS), els estudiants de l’Institut de Formació Contínua IL3, de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM), d’Estudis Hispànics, i els membres d’Alumni.

Consulta tota la informació a la pàgina d’alumnat.


Targeta universitària intel·ligent

CarnetUB

La targeta universitària intel·ligent (TUI) està disponible per a tots els col·lectius de la Universitat de Barcelona.

Si necessites el carnet en format de targeta, consulta el procediment a la pàgina del col·lectiu al qual pertanys.

  • © Universitat de Barcelona. Carnet de la UB
  • Contacte
  • Última actualització: 1-07-2021