Universidad de Barcelona

Grado de Ingeniería Biomédica

Matriculación

Informació de matrícula curs 2019-2020

IMPORTANT: El fet de no matricular-se en aquesta data suposa la renúncia a l'adjudicació de la plaça.

Sessió informativa        

Dia: a determinar

Lloc: Aula Magna. Facultat de Medicina. C. Casanova, 143. 08036 BARCELONA

Matrícula :

És important que consulteu la documentació necessària per a la matrícula.

El fet de no matricular-se en la data corresponent suposa la RENÚNCIA de l’adjudicació de la plaça. Si no podeu venir personalment pot venir una altra persona amb una autorització per escrit i fotocòpia dels DNI d’ambdues.

 

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Alumnat 1r curs Nou ingrés: juliol ( Admesos en primera preferència)

Matrícula :

16 de juliol de 2019 a les 11:00 hores del matí

Aula Magna de la Facultat, c/ Casanova, 143

llistat de matrícula

Incidències

18 de juliol de 2019 a les 10:00 hores

consulteu llistat

llistat de matrícula

Alumnat 1r curs Nou ingrés: juliol (2a assignació)

Matrícula :

25 de juliol de 2019 a les 11:00h

Aula Magna, c/ Casanova, 143

llistat de matrícula

Alumnat 1r curs Nou ingrés: setembre

Reclamacions 2a assignació i 1a reassignació de juny

5 de setembre de 2019

Consulteu llistat

llistat de matrícula

2a reassignació

16 de setembre de 2019

Consulteu llistat

llistat de matrícula

3a reassignació

20 de setembre de 2019

Consulteu llistat

llistat de matrícula

Alumnat 2n , 3r i 4rt curs

Matrícula :

3 de setembre de 2019

•  Des de qualsevol ordinador amb accés a Internet (a partir del dia assignat amb horari ininterromput )

•  o Sala d'estudis de la Facultat , Soterrani, c/ Casanova, 143 (a partir de les 9:00 hores)

 

 

 

Els alumnes amb assignatures pendents, per al setembre, podran realitzar la matrícula quan tinguin totes les assignatures qualificades a mitjans de setembre (pendent dates matrícula). També podran matricular-se de les assignatures optatives amb vacants.

 

Hi haurà un segon període de matrícula al segon semestre exclusivament pel treball de fi de grau i les assignatures optatives de quart curs amb vacants. La matrícula del treball de fi de grau tindrà com a requisit haver superat 180 ECTS d’assignatures obligatòries.

El dimarts, dia 10 de juny de 2014, davant dels alumnes de la Comissió d'optatives de la Facultat, es va establir que el criteri de l'elecció de les assignatures optatives per aquest grau sigui: L'alumne amb més crèdits superats i nota mitja ponderada més alta, la del primer alumne a partir del qual començarà la preinscripció i/o matrícula de les assignatures optatives.

Alumnat d'intercanvi ERASMUS i SICUE que que vénen de fora

Matrícula:

Segons l'horari de l'Oficina Erasmus del mes de setembre

El becari de l'Oficina Erasmus els atendrà i les matrícules s'introduiran de forma interna a la Secretaria de la Facultat

 

Alumnat de trasllat, convalidació, adaptació i altres incidències

Matrícula :

16 de setembre de 2019

Directament a la Finestreta de la Secretaria de la Facultat  c/ Casanova, 143

 

Modificacions de matrícula

(termini establert pel centre)

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

Convocatòria extraordinària fi de carrera (CONVOCATÒRIA DE FEBRER) CLÍNIC

Sol·licitud convocatòria extraordinària de febrer

15 de novembre de 2019

Finestreta de la Secretaria de la Facultat de medicina – c/ Casanova, 143

dilluns a dijous: de 09:30 a 13:30h i de 16:00 a 18:00h; divendres: de 09:30 a 13:30h

Convocatòria extraordinària fi de carrera (CONVOCATÒRIA DE JUNY) CLINIC

Sol·licitud convocatòria extraordinària de juny

13 de març de 2020

Finestreta de la Secretaria de la Facultat – c/ Casanova, 143

de 09:30 a 13:30h i de 16:00 a 18:00h

ACTE DE BENVINGUDA NOUS ALUMNES: A DETERMINA

 

Compartir: