Els campus

El Campus subhome

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut disposa de tres campus, ubicats a diferents zones del Barcelonès i del Baix Llobregat, on es desenvolupa l'activitat acadèmica i de recerca:

  • Campus Clínic, situat al carrer de Casanova de Barcelona, al costat de l’Hospital Clínic.

  • Campus Bellvitge, situat a l’Hospitalet de Llobregat, al recinte hospitalari de Bellvitge.

  • Campus Sant Joan de Déu, situat a Esplugues de Llobregat, al mateix Hospital Sant Joan de Déu.

Cadascun dels campus ofereix un ampli ventall d’ensenyaments per als nostres alumnes, així com instal·lacions i espais pioners on els estudiants disposen de totes les eines necessàries per portar a terme la part més pràctica dels ensenyaments. Els campus també disposen d’instal·lacions on es desenvolupen les tasques en l’àmbit de recerca i innovació.

Comparteix-ho: