FAQs

A continuació, trobareu els dubtes més habituals que ens arriben a l'Oficina de Relacions Internacionals.

És habitual confondre aquestes sigles i els organismes que representen.

 • OMPI: Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals
  És l'oficina que gestiona la mobilitat a nivell de tota la UB. Està situada al Pavelló Rosa del Recinte Maternitat. Qualsevol dubte relacionat amb beques o amb el SOP, l'haureu de dirigir a l'OMPI.
 • ORI: Oficina de Relacions Internacionals
  Pròpia de cada Facultat. Serà on us dirigireu per a fer tots el tràmits relacionats amb la vostra mobilitat i qui s'encarregarà de tot el relacionat amb l'adjudicació de places, les convalidacions i els acords entre universitats.
 • IRO: International Relations Office
  ORI en anglès.

No.
L'idioma que requereix cada plaça és un requisit indispensable per a l'adjudicació de la mateixa i, per tant, s'ha d'acreditar en el moment de la sol·licitud.
La única excepció a aquesta norma és l'acreditació de l'idioma mitjançant la prova especifica que l'Escola d'Idiomes Moderns (EIM) organitza cada curs per als estudiants que sol·liciten places de mobilitat. En aquest cas, l'examen es realitza durant els últims dies del termini de sol·licitud de places Erasmus i, un cop tancat el termini, l'EIM fa arribar directament els resultats a cada ORI. Si l'estudiant no aconsegueix acreditar l'idioma que necessita amb aquesta prova, no podrà accedir a la plaça.

No.
L'objectiu de l'ORI sempre és que tots els estudiants marxin amb la seguretat que podran convalidar totes les assignatures que faran durant la mobilitat. Si l'estudiant marxa un semestre, farà 30 ECTS igual que si estigués a la UB, i si marxa un curs, en farà 60. A més, abans de marxar, la UB, la Universitat d'intercanvi i l'estudiant signen un "contracte" en el que s'especifiquen les convalidacions específiques que es duran a terme.

L'estudiant pot renunciar a la seva plaça en qualsevol moment, fins i tot després de marxar, però:

 • Ha de tenir en compte que haurà desaprofitat una plaça que hauria pogut aprofitar una altra persona.
 • Si renuncia per motius personals, quedarà penalitzat a l'hora de demanar una plaça de mobilitat en cursos posteriors.

Comparteix-ho: