Universitat de Barcelona

Grau en Infermeria

Organització i metodologia docent

El grau d'Infermeria s’organitza segons estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que utilitza l’ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) per quantificar el treball realitzat per l’estudiant i facilitar la seva mobilitat dintre l’EEES. Els plans docents estan dissenyats considerant l’equivalència d’un ECTS a 25 hores de dedicació de l’estudiant, que inclou el total d’hores presencials, el temps dedicat a l’elaboració de treballs dirigits així con el total d’hores destinades a l’aprenentatge autònom. Per obtenir el grau cal superar un total de 240 crèdits tal com queda definit en el pla d’estudis.

L'ensenyament d'Infermeria s'organitza per semestres, tal com s'especifica al pla d'estudis, i és de caràcter presencial. Combina diverses metodologies d'ensenyament i aprenentatge que queden definides en els plans de cada assignatura on es defineixen les activitats, la metodologia i el sistema d’avaluació de l’aprenentatge.

Comparteix-ho: