Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Podologia

Presentació

Caminació - Grau de Podologia- Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Universitat de Barcelona

La podologia es defineix com una professió de les ciències de la salut compromesa amb la recerca, la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les deformitats, patologies i lesions del peu i les estructures associades, en relació amb el cos i les manifestacions de malalties sistèmiques, mitjançant els sistemes i tecnologies adequats, utilitzant coneixement especialitzat científic i professional.

Aquesta definició, adoptada per la Federació Internacional de Podòlegs, mostra la complexitat d'aquesta professió de la salut. Conscients d’això, l'Escola de Podologia de la Universitat de Barcelona vetlla per la formació integral dels professionals de la podologia.

Des de l'Escola sempre s'ha fomentat la relació interdepartamental, que fa que les assignatures les imparteixin docents especialitzats, tant pel que fa a les assignatures de ciències bàsiques com a les podològiques. D'altra banda, una característica de la nostra escola és l'aposta per una carrera universitària amb una gran càrrega pràctica en els àmbits preclínic i clínic. L'àmbit clínic s'ha desenvolupat tradicionalment a l'Hospital Podològic de la Universitat de Barcelona, un centre propi gestionat per la Fundació Josep Finestres, que facilita la formació clínica de l'alumnat directament amb pacients, supervisat constantment per professorat amb una llarga trajectòria docent i experiència professional.

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Branca de coneixementCiències de la Salut
Crèdits240
Professionalitzador

Professió regulada

podòleg o podòloga

Modalitat de docència

presencial

Places

80

Notes de tall

9,169   (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (70,2%), castellà (28,7%), anglès (1,1%)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Cap d'estudisELENA DE PLANELL MAS
Comparteix-ho: