Universitat de Barcelona

Grau en Podologia

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 78
Obligatòria 144
Optativa 12
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anatomia Humana 1 FB 6
Bioestadística i Salut Pública 1 FB 6
Biologia Cel·lular i Tissular 1 FB 6
Bioquímica i Biofísica 1 FB 6
Fisiologia 1 FB 6
Anatomia de l'Aparell Locomotor 2 FB 6
Documentació i Recerca Bibliogràfica 2 FB 6
Fonaments i Tècniques en Podologia 2 OB 6
Microbiologia 2 FB 6
Psicologia 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biomecànica i Patomecànica Podològiques 1 OB 6
Farmacologia 1 FU 6
Ortopodologia Fonamental 1 OB 6
Patologia General 1 FU 6
Principis i Tècniques en Quiropodologia 1 OB 6
Dermatologia i Anatomia Patològica 2 FU 6
Ortopodologia Aplicada 2 OB 6
Patologia Podològica 2 OB 6
Patologia Sistèmica, Terapèutica i Farmacologia Clínica 2 FU 6
Quiropodologia Clínica 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Cirurgia Podològica I 1 OB 6
Introducció a la Clínica Podològica 1 OB 6
Ortopodologia Clínica 1 OB 6
Radiodiagnòstic i Radioprotecció Podològica 1 OB 6
Teràpia Física Podològica 1 OB 6
Cirurgia Podològica II 2 OB 6
Peu de Risc 2 OB 6
Podologia Preventiva 2 OB 6
Pràcticum I 2 OB 12
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Bioètica i Legislació Podològica 1 OB 6
Podologia Pediàtrica 1 OB 6
Pràcticum II 1 OB 12
Pràcticum III 2 OB 12
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica del Peu 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
Comparteix-ho: