Universitat de Barcelona

Grau d'Enginyeria Biomèdica

Itineraris, mencions i optativitat

Optativitat 2019-2020

 

L’estudiant ha de superar 240 crèdits del pla d’estudis per obtenir el Grau d’Enginyeria Biomèdica. 222 dels crèdits son de les assignatures obligatòries i 18 han de correspondre a assignatures optatives escollides d’entre l’oferta que fa el Grau en cada curs acadèmic. L’estudiant pot escollir entre una diversitat d’assignatures optatives permeten que l’estudiant pugui adaptar la seva formació en Enginyeria Biomèdica en funció dels seus interessos i motivacions i dels possibles àmbits professional en els quals vol inserir-se laboralment.

L’assignatura optativa de 6 crèdits Practiques en Empresa és du a terme com pràctiques externes curriculars.

També hi ha la possibilitat de reconeixement acadèmic d'una part d'aquesta optativitat, fins a un màxim de 6 crèdits, en el cas que l’estudiant realitzi alguna de les activitats susceptible d'aquest reconeixement.

Llistat d'optativitat 2019-20

CODI

ASSIGNATURES OPTATIVES

CRÈDITS

366234

Ciència de les Dades amb R (Grau en Medicina)

3

364957

Control Estadístic de Qualitat de Processos Industrials

3

363672

Direcció de les Organitzacions (Grau en Administració i Direcció d'Empreses)                          

6

365645

Enginyeria del Producte en Atenció Sanitària

3

364595

Equips i Instruments Biomèdics

3

364598

Implants Mèdics

3

364597

Innovació i Creativitat en Organitzacions

3

364685

Instrumentació Virtual (Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació)

3

364594

Laboratori de Càlcul d'Imatges Biomèdiques

3

366223

Laboratori de Processat de Dades i Visualització

3

366222

Microcontroladors per Aplicacions i Sistemes Biomèdiques (MASB)

3

364596

Microxips Biomèdics

3

364865

Noves tecnologies aplicades a la prostodòncia i disfunció (Grau Odontologia)

3

364600

Simulació de Sistemes d'Enginyeria Biomèdica per a Test, Anàlisi i Recerca

3

364797

Sistemes Cinètics i Cinemàtics d'Anàlisi de la Marxa (Grau en Podologia)

3

 

Comparteix-ho: