Tutoresport UB

El programa de suport per a esportistes universitaris d’alt nivell

El programa d’atenció als esportistes d’alt nivell, conegut com a Tutoresport-UB, té com a objectiu principal ajudar l’esportista universitari d’alt nivell de la Universitat de Barcelona a compatibilitzar la seva activitat esportiva amb la seva activitat acadèmica, podent així coordinar ambdues activitats i facilitar el camí de tot aquell estudiant que vulgui formar-se i competir en la màxima categoria de la seva disciplina..

Aquest programa possibilita al col·lectiu d’esportistes d’alt nivell la total integració en el sistema educatiu universitari; i facilita que disposi de tots els elements possibles per confeccionar correctament el seu itinerari acadèmic. Així, entren en joc dos elements: l’obtenció del major grau d’eficiència i eficàcia tant en el rendiment acadèmic com en l’esportiu de l’estudiantat.

En la concepció actual de l’educació, l’esport hi figura com un aspecte fonamental pel que fa a la formació de l’estudiant i en el desenvolupament integral de la persona; l’esport aglutina elements com són l’adquisició de competències i hàbits, la millora de la salut, la potenciació de les relacions socials i l’ocupació del temps d’oci amb els beneficis que comporta. 

La UB ofereix la possibilitat de compaginar l’activitat acadèmica i esportiva, i compta amb la col·laboració d’un/a tutor/a, o cap d’estudis de la Facultat en la qual està matriculat l’estudiant.

Consulta la Normativa aquí

El programa preveu el reconeixement de fins a sis crèdits ECTS durant el grau, o bé, 1,5 crèdits ECTS per any.

A més, permet que l’estudiant pugui entrenar a les instal·lacions d’Esports UB sense cost, i participar en les competicions representant la UB en aquells campionats on la universitat participi a nivell autonòmic, estatal i/o internacional.