Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Biomèdica

Organització i metodologia docent

El Grau d’Enginyeria Biomèdica està organitzat d’acord amb l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Per obtenir el grau cal superar un total de 240 crèdits definits d’acord amb l’European Credit Transfer and Acummulation System (ECTS), que és el sistema adoptat per facilitar la mobilitat dels estudiants i el reconeixement de les qualificacions acadèmiques dins de les universitats de l’EEES. Els crèdits ECTS estan basats amb el treball dut a terme i les competències adquirides per l’estudiant.

La docència de l’ensenyament d’Enginyeria Biomèdica és de caràcter presencial. El pla docent de cada assignatura defineix les activitats, metodologies i el sistema d’avaluació de l’aprenentatge. Els plans docents estan dissenyat considerant l’equivalència un ECTS amb 25 hores de dedicació de l’estudiant, incloent-hi el total d’hores presencials, el temps d’elaboració de treballs dirigits així con el total d’hores destinades a aprenentatge autònom.

Comparteix-ho: