Universitat de Barcelona

Màster de Recerca Clínica

Calendari acadèmic

Calendari Marc

Inici de curs: 01/10/2021

Fi de curs: 27/06/2022 (Atès que el Màster preveu una presentació oral dels treballs de fi de màster, el període s'amplia per poder encabir l’avaluació de tots els treballs)

Calendari de Vacances

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022

Setmana Santa: del 11 d'abril al 18 d’abril de 2022

12 d'octubre 2021 (dimarts)

1 de novembre 2021 (dilluns)

6 de desembre 2021 (dilluns)

8 de desembre 2021 (dimecres)

24 de juny 2022 (divendres)

A més, els patrons de les localitats que corresponguin i els dies festius que assenyali la Generalitat.

Les festes de la ciutat de Barcelona són: 24 de setembre de 2020 (La Mercè) i el 6 de juny de 2022 (segona pasqua)

FESTES INSTITUCIONALS

23 d’abril, Sant Jordi (dia no lectiu)

curs: 02/10/2020

Fi de curs: 30/06/2021 (Atès que el Màster preveu una presentació oral dels treballs de fi de màster, el període s'amplia per poder encabir l’avaluació de tots els treballs)

Calendari de Vacances

Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021

Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril de 2021

11 de setembre 2020 (divendres)

12 d'octubre 2020 (dilluns)

8 de desembre 2020 (dimarts)

24 de juny 2021 (dijous)

A més, els patrons de les localitats que corresponguin i els dies festius que assenyali la Generalitat.

Les festes de la ciutat de Barcelona són: 24 de setembre de 2020 (La Mercè) i 24 de maig de 2021 (segona pasqua)

FESTES INSTITUCIONALS

23 d’abril, Sant Jordi (dia no lectiu)

Opening event

Comparteix-ho: