Universitat de Barcelona

Màster de Recerca Clínica

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de febrer al 31 de maig de 2021.
- Segon període: de l'1 de juny al 31 d'agost de 2021 (si queden places disponibles).

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Juntament amb les titulacions oficials d'accés i els requisits d'accés prèviament definits, es valoren de manera conjunta els aspectes següents:

  • Competències i aprenentatges previs en l'àmbit de coneixement de l'especialitat de màster, avaluats sobre la base del currículum, amb els certificats corresponents (cursos, congressos, publicacions, etc.): 25 %
  • Experiència certificada de l'exercici clínic o investigadora en l'àmbit de coneixement de l'especialitat de màster: 25 %
  • Currículum acadèmic del candidat (inclosos els informes de valoració): 25 %
  • Coneixement certificat de la llengua anglesa (First Certificate of Cambridge University, puntuació mínima de 70 del TOEFL o nivell equivalent): 25 %
  • Entrevista personal, en cas que sigui necessari, per aclarir aspectes dels punts anteriors.


En la convocatòria d'admissió poden participar els candidats que compleixin els requisits d'accés i els que, tot i que encara no els compleixin, prevegin complir-los abans d'iniciar l'activitat acadèmica. Els candidats han de presentar la documentació acreditativa objecte de valoració juntament amb una carta de sol.licitud que indiqui els motius del seu interès pel màster.

Matrícula

Comparteix-ho: