Universitat de Barcelona

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Càncer
Bioètica Clínica i Presa de Decisions OT 3
Càncer Hereditari i Consell Genètic en Càncer OT 2.5
Càncer: Estratègies i Polítiques Sanitàries OT 2.5
Gestió dels Assaigs Clínics OT 2.5
Integració de la Pràctica Avançada i Gestió de Casos en el Sistema Sanitari OB 3
Lideratge Clínic i Professional OB 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Qualitativa OB 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Quantitativa OB 6
Noves Necessitats d'Atenció Oncològica: Oncogeriatria i Llarga Supervivència OT 2.5
Organització de l'Atenció Multidisciplinària en Càncer OT 2.5
Pràctica Basada en l'Evidència Científica OB 3
Prevenció Primària i Secundària OT 2.5
Principis i Competències de la Pràctica Avançada OB 3
Publicació i Presentació Científica OT 3
Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient OB 3
Treball Final de Màster OB 18
Especialitat: Cronicitat
Abordatge Integral de la Malaltia Crònica amb Pronòstic de Vida Limitat OT 2.5
Avaluació de la Cronicitat i Qualitat de Vida de les Persones OT 2.5
Bioètica Clínica i Presa de Decisions OT 3
Envelliment Saludable OT 2.5
Integració de la Pràctica Avançada i Gestió de Casos en el Sistema Sanitari OB 3
Lideratge Clínic i Professional OB 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Qualitativa OB 3
Mètodes i Instruments d'Anàlisi en Recerca Quantitativa OB 6
Organització de l'Atenció Multidisciplinària en la Cronicitat OT 2.5
Política Social, Sanitària i Econòmica de la Cronicitat i la Dependència OT 2.5
Pràctica Basada en l'Evidència Científica OB 3
Principis i Competències de la Pràctica Avançada OB 3
Publicació i Presentació Científica OT 3
Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient OB 3
Tecnologies de la Informació i la Comunicació i Empoderament per a l'Autogestió de les Cures OT 2.5
Treball Final de Màster OB 18
Comparteix-ho: