Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 15 de febrer al 31 de maig de 2021.
- Segon període: de l'1 de juny al 31 d'agost del 2021 (si queden places disponibles).

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Juntament amb la titulació oficial d’accés, es valoren de manera conjunta els aspectes següents:
  • Competències i aprenentatges previs adquirits, avaluats segons el currículum, amb els certificats corresponents a la nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació (20 %); cursos, congressos, publicacions (20 %) en l'àmbit del coneixement de nutrició, activitat física, malalties cròniques i envelliment (total: 40 %).
  • Experiència certificada de l'exercici clínic o investigador superior a un any en l’àmbit del coneixement de nutrició, activitat física, malalties cròniques i envelliment (25 %).
  • Coneixement certificat de la llengua anglesa: nivell B1, First Certificate in English de la Universitat de Cambridge, puntuació mínima de 80 al TOEFL o un nivell superior (25 %).
  • Entrevista personal per avaluar l'actitud de l'interessat (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió Coordinadora del màster analitza les sol·licituds i seleccionarà els estudiants en funció dels criteris d’admissió establerts.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: