Universitat de Barcelona

Màster de Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Matrícula

Curs 2021-2022

Trobareu tota la informació sobre la normativa, els preus, el pagament de la matrícula de màsters oficials i acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics en aquesta pàgina web.

La matrícula dels/les alumnes que hagin estat admesos al màster es formalitzarà del 6 al 8 de setembre (alumnes de 2n any) i del 15 al 17 de setembre (alumnes de 1r. any).

Els/les alumnes que tinguin alguna exempció de pagament de la matrícula (discapacitat,  família nombrosa, etc.) hauran d'adjuntar còpia del document que ho acrediti.

En el cas de que el pagament del màster el realitzi un tercer, caldrà adjuntar el següent document complimentat i segellat per l'empresa.

Comparteix-ho: