Universitat de Barcelona

Màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Organització i metodologia docent

El Màster s'organitza a partir de l'equip docent, els programes de les assignatures i els horaris de cada semestre.

La metodologia docent combina diferents activitats com són les classes magistrals, els seminaris teòrics-pràctics, els debats, els estudis de casos, les pràctiques amb ordinador, activitats d'aplicació, els treballs en grup i l'anàlisi de material bibliogràfic.

També es plantegen en el temps activitats tutelades i l'organització del treball autònom, per tal d'assolir els objectius d’aprenentatge de cada assignatura i matèria.

Comparteix-ho: