Universitat de Barcelona

Màster en Iniciació a la Recerca en Salut Mental

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Iniciació a la Investigació en Salut Mental
Aspectes Clínics i Terapèutics Bàsics en Psiquiatria OT 2n semestre 4
Aspectes Generals de la Neurobiologia OB 2n semestre 9
Avenços en el Trastorn Bipolar OT 2n semestre 3
Avenços en els Trastorns Afectius OT 2n semestre 3
Avenços en l'Esquizofrènia OT 2n semestre 3
Bases Biològiques de la Patologia Psiquiàtrica OT 2n semestre 4
Benestar en Experimentació Animal OT 2n semestre 3
Desenvolupament d'una Carrera de Recerca OT 2n semestre 4
Epidemiologia en Psiquiatria OT 2n semestre 4
Estada en Unitats de Recerca I OB 2n semestre 6
Estada en Unitats de Recerca II OB 2n semestre 18
Farmacodependències OT 2n semestre 4
Farmacogenètica i Farmacogenòmica OT 2n semestre 3
Funcions Cognitives OT 2n semestre 3
Genètica i Psiquiatria OT 2n semestre 4
Introducció a la Recerca en Neurociències OT 2n semestre 2
Metodologia de la Recerca en Psiquiatria i Salut Mental OT 2n semestre 6
Models Animals de Patologia Psiquiàtrica OT 2n semestre 4
Neurodesenvolupament OT 2n semestre 4
Neuroimatge OT 2n semestre 3
Paper dels Esdeveniments Traumàtics en els Trastorns Mentals OT 2n semestre 4
Psicofarmacologia I OT 2n semestre 3
Psicofarmacologia II OT 2n semestre 3
Psicopatologia OT 2n semestre 3
Psiquiatria Social OT 2n semestre 3
Receptors de Neurotransmissors OT 2n semestre 4
Recerca en Psiquiatria Infantojuvenil OT 2n semestre 3
Recerca en Teràpies Psicològiques OT 2n semestre 4
Teràpies Físiques OT 2n semestre 3
Trastorns del Control d'Impulsos OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster OB 2n semestre 6
Comparteix-ho: