Pràctiques curriculars

Les pràctiques del grau de Medicina es duen a terme en els quatre hospitals universitaris: Hospital de Bellvitge, Hospital Clínic, Hospital Mútua de Terrassa, Hospital de St. Joan de Déu, i en els 9 hospitals associats: Hospital de l’Esperit Sant, Hospital de Mataró-Consorci Sanitari del Maresme, Hospital General de l'Hospitalet, Hospital de Mollet Hospital Municipal de Badalona, Hospital Plató, Hospital Sagrat Cor, Hospital de Sant Joan Despí Moises Broggi, Parc Sanitari Sant Joan de Deu.

La facultat disposa també d’altres centres associats que participen en les pràctiques clíniques https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/hospitals

 

OBJECTIUS

  • Assolir les competències (coneixements, habilitats i actituds) per a l’exercici de la medicina.

  • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional.

  • Contribuir a la formació integral dels estudiants.

 

DESTINATARIS

  • Estudiants matriculats en el Grau de Medicina

  • Estudiants d'altres universitats espanyoles, en funció dels programes estatals de mobilitat o de convenis existents.

  • Estudiants d'universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.

 

AVÍS ALUMNES CAMPUS CLÍNIC