Eleccions d'estudiants

Resum de dades

    urna
    2021

    El passat 18 de maig es varen celebrar les eleccions a representants dels estudiants al Claustre Universitari, les juntes de facultat i els consells d’estudis, i a representants del PDI i PAS a les juntes de facultat de Belles Arts, Economia i Empresa, Filologia i Comunicació, Filosofia, Física, Geografia i Història, i Matemàtiques i Informàtica.

    Més informació de les eleccions.

Tenint en compte les dades de les eleccions que van tenir lloc el 26 d’abril del 2012 a la Universitat de Barcelona, la tònica general ha estat la pujada generalitzada de la participació estudiantil, tot i que hi ha hagut casos en què el nombre de votants ha baixat.

Si repassem les dades, veiem que el 17,53 % de participació mitjana als diversos consells d’Estudis. Ciències Biomèdiques, amb un 44,02 %, concentra la proporció més alta, i Ciències Mèdiques Bàsiques, amb un 4,6 %, la més baixa (han votat 8 alumnes de 174 possibles).

Pel que fa a les juntes de Centre, el resultat general se situa en el 9,52 %. La Facultat de Matemàtiques ha tingut la millor proporció de votació, amb un 23,89 %. La menys participativa ha estat la Facultat de Filosofia, amb un 3,41 %. Els resultats baixos d’aquest centre es repeteixen habitualment a les eleccions.

Per acabar, la representació estudiantil al Claustre és, de mitjana als centres i a la circumscripció única de doctorands, d’un 9,82 %. En aquest cas, repeteixen als extrems els dos mateixos centres: la Facultat de Matemàtiques té la proporció més gran, amb un 19,96 % de votants, i la de Filosofia la més petita, amb el mateix percentatge que a la Junta de Centre.

En nombre de votants, Dret ha estat en tots tres casos la facultat on més estudiants han anat a votar: Claustre (893), Junta de Centre (932), Consell d’Estudis de Dret (532).

A la part baixa de la llista hi ha el Consell d’Estudis de Ciències Mèdiques Bàsiques: han votat només 8 estudiants, la xifra més baixa de totes. Tant a la Junta de Centre com al Claustre, és a Odontologia on han votat menys estudiants: 44 a la Junta i 31 al Claustre.

Comparteix-ho: