Estatut de l'estudiant universitari

estudiants biblioteca

El 31 de desembre del 2010 es va publicar al BOE el reial decret que aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari (EEU).

L’objectiu de l’EEU és desenvolupar els drets i els deures dels estudiants universitaris sota el binomi protecció de drets / exercici de responsabilitat, i garantir la igualtat.

Entenem que la igualtat és la reciprocitat en l’exercici dels drets i de les llibertats, i el respecte per les persones i per la institució universitària com un bé comú de tots els que la integren, més la creació del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat.

 • Els drets i deures dels estudiants
 • L’accés i l’admissió a la universitat
 • La mobilitat estudiantil
 • Tutories
 • La programació docent i l’avaluació dels aprenentatges 
 • La participació i representació estudiantils
 • Beques i ajuts
 • La convivència i la corresponsabilitat universitàries
 • El Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat
 • L’activitat esportiva
 • La formació en valors
 • Activitats de participació social i cooperació al desenvolupament dels estudis
 • Serveis d’atenció als estudiants i allotjament
 • Associacions d’antics alumnes

Si cliqueu als enllaços següents, accedireu a informació oficial i detallada sobre l’Estatut de l’Estudiant Universitari:

Comparteix-ho: