Enquestes

Condicions de Vida i Estudi de l

El projecte de Condicions de Vida i Estudi de l’estudiantat UB (CViE-UB) té com a objectiu analitzar les condicions de vida i estudi de l’estudiantat per a prendre les decisions oportunes i dissenyar polítiques universitàries d’augment en l’atenció acadèmica i personal adreçada a l’estudiantat, sota una base fonamentada d’informació empírica de la població universitària.

L'enquesta relativa a aquest projecte s'adreça a l’estudiantat universitari de grau, de màster oficial universitari, de màster i postgrau propi, i de doctorat. La seva durada aproximada és d'entre 30 i 45 minuts. La informació aportada en respondre l'enquesta és totalment confidencial.

A més a més, si respons a un mínim del 80% de les preguntes i inclous la teva direcció institucional de correu electrònic (@alumnes.ub.edu), entraràs al sorteig d'un ordinador portàtil convertible Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 AMD Ryzen 3. Aquest sorteig es durà a terme durant els 30 dies següents a la finalització del període de recollida de dades, i es notificarà als/a les guanyadors/es a través de l'adreça de correu electrònic indicada.

Rebràs l'enquesta per correu electrònic. No obstant això, pots respondre-la a través de l'enllaç següent, i també consultar-ne les bases del sorteig i la descripció del projecte:

El Grup de Treball d'Estudis sobre discapacitat de l'Observatori de l'Estudiant, format per la Dra. Marta Gràcia (assessora), Marta Astals, Arnau Castelló, Pamela Castillo, Marina Díaz, Irene Gómez i Kholoud Rouaz, està duent a terme la recerca titulada Concepcions de discapacitat en universitaris: estudis en contextos internacionals diversos. La recerca està coordinada per la investigadora Lucia Pereira, de la universitat de la UNESP (Brasil). L'objectiu és conèixer les concepcions que tenen els estudiants universitaris sobre la discapacitat

L'enquesta relativa a la investigació s'adreça als estudiants de grau i de postgrau de la Universitat de Barcelona. La duració aproximada del qüestionari és d'uns 25 minuts. D'acord amb la Llei 41/2002, del 14 de novembre, es preservarà en tot moment la confidencialitat de les dades obtingudes. 

Si sou estudiants de grau o de postgrau de la Universitat de Barcelona, podeu respondre l'enquesta a través de l'enllaç:

El grup de treball de Victimització, format per les membres de l'Observatori de l'Estudiant Noemí Pereda, Anna Segura, Jessica Oyarzún, Jaume Hombrado i Sara Pérez, està duent a terme una investigació sobre les "Experiències adverses durant el cicle vital i les conseqüències de la victimització en la salut física i psicosocial dels estudiants de la UB."

La investigació gira entorn a conèixer la prevalença de les experiències adverses i de victimització viscudes al llarg de la infància, adolescència i etapa adulta entre els i les estudiants de diverses titulacions de grau de la Universitat de Barcelona.

El punt central de la investigació és aquesta enquesta, administrada a una mostra representativa d'estudiants dels ensenyaments de la UB.

Si sou algun/a dels/les estudiants dels ensenyaments seleccionats i per tant se us ha proporcionat un codi, podeu respondre l'enquesta en aquest enllaç.

El grup de treball de Participació Política, format pels membres de l'Observatori de l'estudiant Abel Ávalos, Joan Manel Sánchez i Hèctor Xaubet, estan duent a terme una investigació sobre la participació política i la implicació universitària dels estudiants de la UB.

La investigació gira entorn a conèixer el perfil sociopolític dels estudiants. Es tracta d'un estudi pioner a nivell de la UB i d'una magnitud considerable. 

El punt central de la investigació és aquesta enquesta, administrada a una mostra representativa d'estudiants de diversos ensenyaments.

Si formeu part d'algun dels ensenyaments mostrejats, i per tant ja heu respost el primer full de l'enquesta que us ha estat administrat a la classe i en el qual se us ha proporcionat un codi. Respon l'enquesta en aquest enllaç

El grup de treball d'Expectatives Acadèmiques, format pels membres de l'Observatori de l'Estudiant Isaac Calduch, Aleksandr Vobkogon, Alex Urrego, Vanesa Berlanga i Angels Alegre estan duent a terme una investigació sobre les expectatives acadèmiques dels estudiants de la UB.

La investigació gira entorn de conèixer les expectatives dels estudiants de nou accés. Es tracta d'un estudi innovador a la UB i que pot ser una eina pel disseny de futures polítiques.

El punt central de la investigació és aquesta enquesta, administrada a una mostra representativa d'estudiants. Si sou algun dels estudiants dels ensenyaments seleccionats i per tant se us ha proporcionat un codi, podeu contestar l'enquesta en aquest enllaç.

Alicia Cuevas, estudiant d’Educació Social de la Universitat de Barcelona, ha treballat en la realització d’una enquesta sobre les Relacions Educatives a la Universitat.

L'objectiu és realitzar una anàlisi de les relacions educatives entre professorat i estudiants existents actualment en l’àmbit universitari.

L’enquesta està adreçada tant a estudiants com a professors.

La investigació no anomenarà la institució pública on s’ha recollit la informació, per tant, per conservar l’anonimat es referirà a aquesta com a una universitat pública catalana. També es mantindrà l’anonimat de les participants d’aquesta enquesta.

Les dades obtingudes seran utilitzades per a la creació del seu Treball de Fi de Grau que està vinculat amb la pedagogia de l’amor, el vincle, etc.

Enllaç a l'enquesta

Elena Subero, estudiant de l'ensenyament de Podologia, tutoritzada pel professor Dr. Carles Vergès Salas, professor titular del Departament de Podologia, ha treballat en l'elaboració de l'enquesta sobre les competències porfessonals de la Podologia.

Objectius

  1. Identificar el coneixement dels membres de la Comunitat Acadèmica de la UB, respecte les activitats assistencials que desenvolupen els podòlegs, en base a les seves competències professionals.
  2. Comparar les dades obtingudes segons les diferents àrees de coneixement de la UB.

Enllaç a l'enquesta

El Grup de Treball de Salut i Hàbits Saludables de l’Observatori de l’Estudiant, integrat pels estudiants Neus Borrego, Aida Comas, Enrique Lázaro, Laia Martínez i Octavi Salarich i tutoritzat per la Dra. Imma Palma, del Campus de l’Alimentació de Torribera, han treballat en l’elaboració de l’enquesta per a l’estudi d’hàbits alimentaris i de salut (Campus de Bellvitge-UB/2013).

  • Objectiu general: descriure quin és el grau d’adhesió a la dieta mediterrània i els hàbits d’estil de vida dels estudiants dels Graus universitaris d’Infermeria, Podologia, Odontologia i Medicina de la Universitat de Barcelona.
  • Població d'estudi: estudiants universitaris dels Graus d’Infermeria, Podologia, Odontologia i Medicina.
  • Criteris d’inclusió: estudiants (homes i dones) majors d’edat matriculats als graus universitaris impartits al Campus de Bellvitge de la UB.

Dins del marc de creació d'un Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), conegut com Procés Bolonya, s'ha posat en marxa un grup d'experts universitaris que s'encarrega de facilitar la seva implementació. Així, el Grup Espanyol d'Experts a Bolonya (BET), en col · laboració amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la comissió europea, s'encarrega d'analitzar el Sistema Universitari Espanyol (SUE) i contribuir a la cooperació entre institucions.

És necessària la vostra col · laboració per poder mesurar el grau de coneixement que els estudiants (ja siguin universitaris, preuniversitaris i d'altres itineraris) tenen de de l'Espai Europeu d'Educació Superior, el seus conceptes, eines i facilitats. A més, si inclous la teva direcció de correu electrònic, entraràs en el sorteig de dues tauletes iPad. Els guanyadors es publicaran a la mateixa pàgina durant el mes de desembre de 2013.

Enquesta BET

Una de les iniciatives que es posaran en marxa a la III trobada de Rectors d'Universia Rio 2014 està dirigida a conèixer l'opinió dels universitaris iberoamericans sobre diversos temes universitaris (relacionats amb el compromís social de les universitats, la seva internacionalització, la docència , la investigació, l'emprenedoria i la seva organització i eficiència). A les webs d'Universia i de la pròpia trobada www.universiario2014.com es realitzen 5 sondejos d'opinió dirigits a la comunitat universitària d'UNIVERSIA segmentats per col · lectius: personal docent i investigador, d'administració i serveis, i estudiants. El qüestionari es pot trobar a la web d'Universia perquè sigui difós i emplenat lliurement.

Qüestionari Opinió dels Universitaris Iberoamericans

Comparteix-ho: