L'Observatori

presentació

L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona és un Centre de recerca, creat al mes de maig de 2001, integrat per professors/es universitaris de la UB i altres universitats nacionals, d'Europa i de Amèrica Llatina, així com per professionals d'institucions i organitzacions de defensa de drets humans, estudiants avançats de programes de postgrau i doctorats i activistes que s'exerceixen en la lluita per la promoció de drets i garanties bàsiques.

Les societats actuals es troben profundament afectades per unes polítiques, en gran mesura, rendides davant els dictats d'un capitalisme salvatge que devalua els drets fonamentals d'una manera summament preocupant. L'hegemonia politicocultural de la lex mercatoria que dicta o condiciona la producció de les polítiques públiques i la mateixa producció del dret, afecta, entre altres àrees, als àmbits de seguretat, al sistema penal i les seves institucions, a la vigilància i control dels Estats.

 En efecte, l'ordre socioeconòmic de la globalització capitalista contemporània està posant en qüestió els pocs avenços aconseguits per les cultures dels drets humans i de la democràcia (propis del període relatiu a la segona postguerra mundial), als països occidentals. La coneguda forma-Estat de dret ve en les últimes dècades patint una progressiva conversió en un Estat legal-guardià de caràcter bipolar, al presentar unes polítiques penals i de seguretat cada vegada més intolerants amb les infraccions "de bagatella" però, al mateix temps , cada vegada més tolerants amb l'explotació i negocis de grans poders econòmics. Sota la màscara de la legalitat, augmenten les desigualtats, el panòptic carcerari i extra-carcerari s'eixampla, s'erigeixen nous murs (arquitectònics i simbòlics) per delimitar l'exclusió, creix la repressió i el control i actuen nous poders econòmics i socials clandestins i invisibles.

 Així mateix, la criminalització de la llibertat d'expressió, de la producció artística, de la dissidència política i dels que lluiten per mantenir condicions mínimes de dignitat (en els camps de l'habitatge, l'alimentació, la salut i altres drets bàsics), acaba per dibuixar un marc repressiu que ha de ser investigat, alhora que resistit.

L’OSPDH, com a Centre de Recerca de la UB, configura un camp d'estudi i d'investigació de l'anomenada Sociologia del control penal que, com a expressió d'una Criminologia crítica global, examina la producció del dany social contemporani causat per estructures polític econòmiques provocadores de violència estructural. En aquest sentit, aquesta àrea de coneixement, hereva de la primera Criminologia crítica (configurada a Europa i Amèrica Llatina en la dècada dels anys de 1960 i 1970), posa avui en qüestió, com a objectes d'estudi que actualitzen i renoven aquells camins de transformació, fenòmens que, encara sota l'aparença de legalitat, produeixen gravíssimes violacions als drets fonamentals de les persones. Per això, aquesta Sociologia del control penal, aquesta Criminologia crítica global, reivindica una àrea de coneixement pròpia, emancipada de la dependència i de l'hegemonia en què ha pretès ser situada per altres sabers professionals i acadèmics que, a Espanya (a diferència d'altres contextos culturals més plurals i més democràtics), no han permès el seu desenvolupament ple.

En aquest context, i des de fa vint anys, l'OSPDH focalitza la seva mirada, la seva investigació i la seva producció polític-cultural, en fenòmens com ara: la configuració de sistema penal (i el seu subsistemes policial, judicial i penitenciari), la investigació, documentació, registre i denúncia de la violència institucional i la tortura, l'internament i l'expulsió de persones estrangeres, la violència de gènere, les ordenances municipals de vigilància i ordre públic, les polítiques de "tolerància zero", la construcció de l'anomenada "Europa fortalesa ", l'anomenat" dret penal de l'enemic "i aquelles estructures que produeixen greu dany social quan, emparades moltes vegades a la façana de negocis legals, empobreixen la societat amb les seves activitats de despulla d'habitatges, o de producció i exportació d'armament , o d'explotació i destrucció de l'entorn, o de desprotecció de la salut o de precarització de la vida sociolaboral, entre altres vulneracions de drets dels us i / o necessitats bàsiques.

 

L’OSPDH busca donar eines perquè les persones afectades per les mancances assenyalades i les organitzacions socials compromeses amb aquesta situació, desenvolupin més poder i capital social i disposin dels instruments necessaris en aquesta lluita pels drets. Aconseguir que tot ésser humà, amb independència del seu sexe, ètnia, religió, ideologia, classe social i nacionalitat, sigui reconegut i respectat com una persona amb drets requereix que les persones siguin veritablement autònomes, independents i lliures davant totes les formes de poder ( econòmic, polític, acadèmic, patriarcal) i, molt especialment, davant de l'Estat i davant el sistema penal.

Comparteix-ho: