Funcions i competències

  • Emetre i difondre informes i publicacions científiques
  • Difondre la investigació, la docència i la transferència de coneixement
  • Promoure la col·laboració amb institucions i organitzacions socials defensores dels drets humans
  • Organitzar cursos, jornades, seminaris i congressos
  • Proporcionar assessorament científic i tècnic