Objectius

De manera esquemàtica, l'OSPDH s'ocupa de:

  • Observar, analitzar i informar sobre el funcionament de les institucions del sistema penal (presons, centres de detenció, centres d'internament d'estrangers, jutges, forces de seguretat).
  • Contribuir a la defensa dels drets humans, cada vegada més amenaçats per les polítiques de seguretat, vigilància i control.
  • Vetllar per l’acompliment de l'estricta legalitat al sistema penal i treballar per promoure la seva transparència.
  • Donar eines perquè les persones i organitzacions socials desenvolupin més poder i tinguin els instruments necessaris en la seva lluita pels drets i la llibertat.
Comparteix-ho: