Administration

Organization and structure Administration

L'Administració de Centre és la unitat responsable de la gestió que comporta la prestació de serveis als usuaris de la Facultat i dona suport a les iniciatives dels òrgans acadèmics del centre. La Facultat de Filologia i Comunicació i de Matemàtiques i Informàtica formen part de l'Administració de Campus de Plaça Universitat.

L'administrador de centre és el responsable màxim de la gestió al centre i la persona delegada de la gerència.

Administradora del Campus de Plaça Universitat: Sra. Rocío Molina Contreras - 934 039 006 (11126)

Informació sobre normativa i tràmits:
Share: