Concurso de plazas de profesorado

BOE núm. 22, de 26 de gener de 2017) per la que en execució de sentència es nomena una nova comissió del concurs per proveir una plaça de Catedràtic d'Universitat de l'Àrea de Filologia Italiana en substitució de la publicada per resolució de 3 gener de 2011 del Rector de la Universitat de Barcelona (BOE núm. 22, de 26 de gener de 2011

Convocatoria del concurso de acceso a cuerpos de funcionariado docente universitario de la Universitat de Barcelona (torn lliure)

  • Convocatoria del concurso de acceso a cuerpos de funcionariado docente universitario de la Universitat de Barcelona (promoción interna)