2022

 

 • Membres del CAE

 

Rol 

Nom 

Institució 

Àrea de coneixement 

Presidenta 

Natàlia Ojeda del Pozo 

Universidad de Deusto 

Neuropsicologia 

Vocal acadèmic 

Ramón López Facal 

Universidad de Santiago 

Didàctica de les Ciències Socials 

Vocal professional 

Pilar Batanero González 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Servei de Desenvolupament Professional 

Vocal estudiant 

Sara Puig Pérez 

Universitat de València 

Neurociències bàsiques i aplicades 

Secretària 

Jasmina Berbegal Mirabent

Universitat Politècnica de Catalunya 

Metodologia d’avaluació 

 

 

 • Com a mecanisme alternatiu a l’audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu electrònic corporatiu acreditacio@aqu.cat, perquè aquelles persones interessades puguin compartir els seus comentaris. 

 

 • Membres del CAI (aprovats a la Junta de Facultat del 26 de febrer de 2021)

Responsables acadèmics:

 • María Jayme - Cap estudis grau de Psicologia
 • Adela Fusté Escolano - Coordinadora del MUPGS
 • Mercè Martínez Torres - Vicedegana d'Organització i Relacions Externes
 • Maribel Peró Cebollero - Vicedegana d'Afers Acadèmics i Estudiants


Professorat: 

 • Dra. Dámaris Muñoz Cano - Professora del Grau de Psicologia
 • Dra. Ana Adan Puig - Professora del Màster MUPGS


 PAS:

 • Jesús Ignacio García González


Estudiants: 

 • Dídac Agulló Marco - Alumne del Grau de Psicologia
 • Maria García Galant - Alumna del Màster MUPGS
Digue'ns la teva opinió

Formulari de l'autoinforme d'acreditació 2022. Els comentaris enviats després de la data límit (22/11/2021) no es tindran en compte per a l'elaboració de l'informe.

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA
* Camp obligatori