Jornades culturals

Les Jornades Culturals s'organitzen per estudiants del grau en Psicologia, normalment vinculats al Consell d’Estudis del grau.  

En l’actualitat consisteix en un dia no lectiu, proposat al Consell d’estudis, en què els estudiants organitzen diferents activitats culturals i acadèmiques vinculades amb la Psicologia.