Benvinguda del degà

degà solanas

En nom de tota la comunitat universitària, vull donar la benvinguda a totes les persones que accedeixen al nostre web per conèixer tant les activitats de recerca i docència que tenen lloc a la nostra Facultat, com qualsevol altre aspecte de la psicologia com a disciplina científica i com a camp professional que hi estigui relacionat.

El web pretén ser instrument de comunicació i difusió adreçat a tothom que ens vulgui conèixer. Als estudiants d’ensenyament secundari que vulguin seguir en el futur estudis del grau de Psicologia, als titulats i professionals que vulguin ampliar la seva formació amb programes de màster universitari o de doctorat, i als professionals en actiu que estiguin interessats en la oferta de cursos d’extensió universitària, postgraus i màsters d’especialització i títols propis. També s’adreça a les empreses i institucions públiques o privades que tinguin interès a establir convenis o contractes amb la Facultat, els departaments que hi estan adscrits o els diferents grups de recerca.

El web és un vehicle de treball i comunicació per a tot el professorat, personal d’administració i serveis i estudiants vinculats a la Facultat, que facilita una part important de la seva tasca i és el lloc on poden trobar una informació completa que els ajudi en la seva cerca.

La Psicologia és una disciplina plural, complexa i diversa, tant en els continguts com en els àmbits d’aplicació. Des de la Facultat intentem oferir una formació àmplia i adequada als nostres estudiants, tant de grau com de postgrau, amb atenció especial a la millora continuada de la qualitat docent i dels serveis i infraestructures de suport a la docència (aules d’informàtica, laboratoris, mitjans audiovisuals, tutorització, formació pràctica a la Facultat i a altres centres i institucions), i a l’adaptació dels nostres programes als paràmetres que marca l’espai europeu d’educació superior.

El foment de la recerca, com a mecanisme imprescindible d’avenç del coneixement, és també una preocupació fonamental per l’increment del seu impacte científic i social, però també com a element bàsic per a l’actualització permanent dels programes formatius. En tots aquests aspectes cerquem la col·laboració amb altres universitats d'àmbits geogràfics molt diferents, així com un contacte fluïd amb els interlocutors socials i professionals (administracions, col·legis professionals, empreses, centres i institucions) per tal d’establir una cooperació fructífera en els àmbits formatiu, de recerca i d’innovació.

Des d’aquí volem, doncs, convidar tots els visitants d’aquestes pàgines a explorar-ne les possibilitats i a establir contacte amb nosaltres a través dels diferents mitjans disponibles. Estem a la vostra disposició.

Rebeu una salutació cordial.

Dr. Antonio Solanas Pérez

Comparteix-ho: