Normativa de la Facultat

  • Reglament de la Facultat: preàmbul

    La Facultat de Psicologia d'acord amb allò que estableix l'Estatut de la Universitat de Barcelona, forma part de l'estructura bàsica d'aquesta Universitat. Adquireix, dones, un paper protagonista a l'hora de coordinar ensenyaments de diferents cicles, que té o tindrà adscrits i, per tant, requereix l'optimització de recursos d'organització per tal de contribuir de manera eficàcia la qualitat de la docència, la recerca i la gestió que es duen a terme.

    Tanmateix, cal afrontar els reptes actuals i de futur, tant en l'àmbit professional i de projecció social, com en el de l'espai europeu d'educació superior. Des d'aquesta finalitat s'ha dissenyat el Reglament de la Facultat de Psicologia.

Comparteix-ho: