La Facultat amb els refugiats

Els refugiats son també un tipus particular d’immigrants, amb característiques molt difícils.

A més de sofrir diferents dols; el de la família, el de la seva terra, cultura, estatus social, contacte amb el seu grup de pertinença, i els riscs de la integritat física que suposa la immigració.

Ser acceptat com a refugiat esdevé una situació amb molts problemes, socials, psicològics, físics, etc. El nostre país, va acceptar l'any 2014 rebre un nombre de refugiats encara molt per sota dels que han pogut arribar.

És per aquesta raó que des de la Facultat de Psicologia som sensibles amb les dificultats d'aquestes persones que viuen aquestes situacions de desarraigo i en la qual l'acompanyament i el suport són condicions necessàries per a la seva salut biopsicosocial.

Per aquest motiu donem Suport a les accions, activitats, jornades i practiques d acompanyament als refugiats que viuen a Catalunya.

Comparteix-ho: