Representació d'estudiants

Els estudiants tenen la seva representació en diferents òrgans de govern de la Universitat de Barcelona així com en les seves Facultats.

 

A la Facultat

Cada dos anys hi ha eleccions a representants d’estudiants a consell d’estudis i Junta de Facultat.

  • La Junta de Facultat és l’òrgan de govern de la Facultat i inclou representants de professorat (PDI), Personal Tècnic, de Gestió, i d'Administració (PTGAS) i estudiants. En l’actualitat té 50 representants, 12 dels quals han de ser estudiants.
  • El Consell d’Estudis vetlla per al bon funcionament i la qualitat dels ensenyaments de grau. Està constituït per 12 estudiants i 12 docents (un per cada secció departamental).

 

A la Universitat

Els estudiants tenen representació al claustre de la Universitat de Barcelona, que és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Els representants dels estudiants escollits al Claustre de la Universitat de Barcelona formen el Consell de l’Alumnat de la Universitat de Barcelona. A més de la participació en el Claustre, tenen representació a estaments com ara el Consell de Govern.

Els estudiants de doctorat també poden tenir la seva representació Consell de Representació dels Doctorands de l’EDUB, l’escola de doctorat

 

A més, els estudiants poden participar en:

  • Comissions de la Junta de Facultat:  Són comissions delegades per la Junta de la Facultat amb representació d'estudiants amb l’objectiu de donar-li suport.  Pots consultar-les aquí https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/comissions-delegades
  • Representants de grup classe: A primer del grau en Psicologia es promou la figura de l’alumnat representant de classe, que pot actuem com a enllaç entre el professorat de primer i els diferents grups de matrícula.

 

Vols participar i on saps per on començar? Pots demanar més informació a sc.psicologia@ub.edu