Requisits

Requisits per participar en aquests Intercanvis

Estudiants de Grau :

  • Tenir superats, com a mínim, 60 crèdits d'assignatures obligatòries en el moment de sol-licitar l'estada
  • Tenir superats un cop acabat el primer semestre al febrer un mínim de 72 crèdits d'assignatures obligatòries
  • Coneixement fluid de l'idioma de la universitat de destí
  • Mínim de crèdits que han de quedar per acabar el Grau, d'altra manera no es pot demanar mobilitat:

                      Per estades d'1 semestre: 30 crèdits (Obligatòris i/o Optatius)

           Per estades de 2 semestres. 60 crèdits (Obligatoris i/o Optatius)

                      I en ambdós casos  els 6 crèdits de l'assignatura de Treball Final de Grau

       

Estudiants de Màster:

  • Tenir pendent de matricular un mínim de 15 crèdits de la titulació relacionada amb l’intercanvi en el moment de realitzar la sol·licitud. Aquest mínim es considera respecte del nombre de crèdits necessaris per a l’obtenció del títol.
  • Acreditar un nivell de capacitació lingüística: Per als idiomes anglès, alemany i francès s’haurà d’acreditar com a mínim un nivell B2, en cas contrari la sol·licitud es considerarà exclosa.

 

Crèdits que cal matricular a la UB per realitzar una estada en un altre universitat:

  • Estada d'un semestre: 30 crèdits ECTS,
  • Estada Anual: 60 crèdits ECTS.

 

L'alumnat que participi en una mobilitat estarà exempt del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat de destinació. Només eventualment, però, es podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els/les estudiants locals.

Comparteix-ho: