Requisits

Requisits per participar en aquests Intercanvis

Estudiants de Grau :

  • Tenir superats, com a mínim, 60 crèdits d'assignatures obligatòries en el moment de sol-licitar l'estada
  • Tenir superats un cop acabat el primer semestre al febrer un mínim de 72 crèdits d'assignatures obligatòries
  • Coneixement fluid de l'idioma de la universitat de destí
      

Crèdits que cal matricular a la UB per realitzar una estada en un altre universitat

  • Estada d'un semestre: entre 23 i 30 crèdits ECTS
  • Estada Anual: entre 46 i 60 crèdits ECTS.

Als estudiants que els hi resti menys de 60 crèdits per finalitzar el grau se0ls h permet cursar en mobilitat internacional un mínim de 15 crèdits ECTS per semestre.

 

Estudiants de Màster:

  • Tenir pendent de matricular un mínim de 15 crèdits de la titulació relacionada amb l’intercanvi en el moment de realitzar la sol·licitud. Aquest mínim es considera respecte del nombre de crèdits necessaris per a l’obtenció del títol.
  • Acreditar un nivell de capacitació lingüística: Per als idiomes anglès, alemany i francès s’haurà d’acreditar com a mínim un nivell B2, en cas contrari la sol·licitud es considerarà exclosa.

 

Comparteix-ho: