CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ 2024

El Vicerectorat de Política Docent de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el Programa de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), convoca ajuts per al desenvolupament de projectes de digitalització (RIMDA-Digitalització) enfocats a la creació de recursos, entorns, eines i materials d’aprenentatge basats en tecnologies digitals, així com a la seva aplicació docent, per generar experiències d’ensenyament-aprenentatge de qualitat.

La dotació econòmica d’aquesta convocatòria és de 25.000 euros, ampliables segons la disponibilitat pressupostària. S’ha fet la reserva adequada per atendre aquesta convocatòria a càrrec de la posició pressupostària D/226000900/C2024G/G00-AG0DM004 del Vicerectorat de Política Docent.

La convocatòria d’aquests ajuts té com a objectius principals:

  • Donar suport a la creació de recursos per a l’aprenentatge mitjançant tecnologies de realitat augmentada, realitat virtual i entorns d’aprenentatge amb simulació digital, així com d’altres tecnologies digitals.
  • Impulsar l’aplicació docent dels recursos digitals desenvolupats a estudiants de la Universitat de Barcelona.
  • Complementar les actuacions dels centres propis de la Universitat de Barcelona vinculades al projecte Digitalització d’Entorns d’Aprenentatge (DIGAPREN), projecte propi de la Universitat dins el Pla UniDigital (fons Next Generation EU).

Aquesta és una convocatòria competitiva; la valoració dels projectes es fonamenta en el seu rigor metodològic, així com en la seva viabilitat i impacte.
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Consulteu el document de bases de la convocatòria 

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s’han de presentar entre el 10 de juny de 2024 i el 10 de juliol de 2024 a les 14:00​.

 

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ

Registre tancat.

 

En cas de qualsevol dubte podeu fer servir l'adreça de correu electrònic rimda@ub.edu, o el formulari de contacte.