CALENDARI RIMDA

CONVOCATÒRIA NOVEMBRE 2021

15 setembre 2021

Data límit per registrar:

  • Propostes PID en Fase 2
  • Nous GID
  • Ajuts per Difusió
  • Altres ajuts

Novembre 2021

  • Reunió de la CAIDUB per la valoració de les propostes presentades
  • Comunicació al PDI responsables de la resolució de la CAIDUB