CALENDARI RIMDA

 2018 

CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE

30 SETEMBRE 2018 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

NOVEMBRE 2018 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 30 de setembre de 2018.