CALENDARI RIMDA

CONVOCATÒRIA PID NOVEMBRE 

25 DE SETEMBRE 2020 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

NOVEMBRE 2020 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 25 de setembre de 2020.