CALENDARI RIMDA

 

 2019 

CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE

30 DE SETEMBRE 2019 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

NOVEMBRE 2019 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 30 de setembre de 2019.

 

 2020

CONVOCATÒRIA DE JUNY

30 D'ABRIL 2020 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

JUNY 2020 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 30 d'abril de 2020.