Georgina Rabassó

Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona

Professora del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona, i investigadora del Seminari Filosofia i Gènere (des del 2002); ADHUC–Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat; Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones; Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures. Directora del projecte de recerca El llegat oblidat de Juliana Morell (2021-2022), finançat per la Fundació Privada Mir-Puig.

La seva tesi doctoral sobre la cosmologia d’Hildegarda de Bingen va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat i el Premi Rafael Patxot i Jubert (2018) de l’Institut d’Estudis Catalans. Actualment, la seva línia de recerca principal és l’estudi de la imaginació científica femenina entre els segles XII i XVII, i del rerefons filosòfic dels escrits espirituals de les dones del mateix període.

Ha realitzat estades de recerca en diverses institucions i universitats: The Warburg Institute, Kingston University, Laboratoire d’Études de Genre et Sexualité (CNRS), Instituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, Freie Universität Berlin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Universität Trier i Harvard University.

És autora del llibre L’univers vivent d’Hildegarda de Bingen: perspectives filosòfiques (2018) i d’articles que se centren en l’anàlisi del pensament de diverses filòsofes: «Grammar, Rhetoric and Dialectic: Lettres and Raison, Strategies of Political Mediation in Christine de Pizan» (2022), «Erotics as a Branch of Philosophy: The Legacy of Diotima of Mantinea» (2021), «Sapientia docet me: Hildegarda de Bingen y la filosofía» (2017), «El cielo y la tierra en el Hortus deliciarum de Herrada de Hohenbourg» (2013), «Atención, contemplación, vacío. Iris Murdoch, lectora de Simone Weil» (2013) i «Muertes del alma en Simone Weil» (2011).