Fes una consulta

(1) El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) En el cas que presenteu una queixa, les vostres dades identificatives seran tractades de forma confidencial en el sentit que només seran accessibles per part dels Serveis Lingüístics de la UB. (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) Podeu consultar la informació detallada dels tractaments esmentats a política de privacitat.