Obres

Aquestes són les obres incloses en l’Omnia Nomina:

Lèxic institucional de la UB
Lèxic institucional de la UB: Recull d’expressions habituals en la documentació institucional de la Universitat de Barcelona (UB) que poden presentar vacil·lacions a l’hora de fer-ne la traducció a l’anglès. L’objectiu d’aquesta obra és, doncs, oferir la solució preferent per traduir a l’anglès aquestes expressions en el marc de la UB. També inclou la traducció habitual al castellà.
Glossari acadèmic i docent de la UB
Glossari acadèmic i docent de la UB: Versió en línia del Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona aprovat per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern de 30 d’abril de 2008, amb la inclusió dels equivalents al castellà i l’anglès i amb enllaços als documents de referència citats a les definicions.
Noms d'universitats
Noms d’universitats.