Presentació

Omnia Nomina és el portal de consulta de les denominacions, els termes i les unitats lèxiques que apareixen en la documentació institucional de la UB, amb equivalències al castellà i l’anglès.

L’objectiu d’aquest portal és fixar la forma correcta per a totes aquestes denominacions i oferir-ne la traducció preferent al castellà i l’anglès per als textos que, d’acord amb el Pla de llengües de la UB, s’han de traduir a aquestes llengües.

Aquest portal s’estrena amb dues obres, el Glossari acadèmic i docent de la UB i el Lèxic institucional. Traduccions preferents a l’anglès. Ben aviat, però, s’hi afegiran nous reculls, actualment en revisió, com ara el Recull multilingüe de centres d’ensenyament superior i el Nomenclàtor de la UB.

Les obres es poden consultar independentment o bé conjuntament per mitjà del cercador personalitzat de Google que podeu trobar a la pàgina d’inici.